Ο Όμιλος Motor Oil παρουσίασε τις θυγατρικές εταιρείες VERD και Πράσινο Λάδι, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανανεώσιμων καυσίμων και της κυκλικής οικονομίας.

Η εταιρεία VERD ιδρύθηκε το 2005 και παράγει βιοντίζελ από τηγανέλαιο. Η θυγατρική της, Πράσινο Λάδι, συλλέγει ετησίως περίπου το 50% των ποσοτήτων τηγανελαίου που παράγεται στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Motor Oil προχώρησε στην εξαγορά της VERD το 2022, ενισχύοντας την παρουσία του στον τομέα των ανανεώσιμων καυσίμων.

Οι εταιρείες VERD και Πράσινο Λάδι δεσμεύονται να αυξήσουν την ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου λαδιού τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τον κλάδο της εστίασης.

Η ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου λαδιού είναι σημαντική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η καμπάνια της εταιρείας Πράσινο Λάδι έχει στόχο να ενημερώσει τους πολίτες για τη σημασία της ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου λαδιού.

Η παρουσίαση των εταιρειών VERD και Πράσινο Λάδι υπογραμμίζει τη δέσμευση του Ομίλου Motor Oil στην πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία.