Η τεχνολογία καλπάζει και η τεχνητή νοημοσύνη εχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Καθημερινά δίνει λύσεις, συμβουλές και βοηθά την επιστήμη στην επίλυση διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων. 

Εμείς με όλο το σεβασμό την ταπεινότητα την πίστη και το ηθος ως χριστιανοί, ασπαζόμενοι τις αγιογραφίες και τις εκατομμύρια εικόνες των αγιογράφων, ζητήσαμε απο την Τεχνητή νοημοσύνη να μας σχεδιάσει την εικόνα της Παναγίας της Μεγαλόχαρης, ετσι οπως την φαντάζεται και σύμφωνα με τα οσα στοιχεία, πληροφορίες, και κώδικες εχουν καταχωρηθεί.

Το αποτέλεσμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε πως είναι ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ. Και επειδή μια εικόνα αξίζει οσο χίλιες λέξεις σας αφήνουμε να την απολαύσετε.