Στον Σχίνο στην περιοχή της Μαυρολιμνης δόθηκε στην κυκλοφορία παράδρομος - παράκαμψη ώστε να ξεκινήσει η εκσκαφή της γέφυρας στο συγκεκριμένο σημείο που καταλήγει το ρέμα.

Για το λόγο αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ στους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή εως να ολοκληρωθεί το έργο.