Εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων από το τμήμα Πολιτισμού

𝟏𝟓 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Ανοικτό Θέατρο Σοφικού «Αθανάσιος Τούσουλης»

𝚬𝚱𝚫𝚮𝚲𝛀𝚺𝚮 προς τιμήν του πρώην Δημάρχου Σουλυγείας, κ. Αθανασίου Τούσουλη.


𝟏𝟓-𝟐𝟓 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Ανοιχτό Θέατρο "Ειρήνη Παπά"

𝟏𝟗𝛐 𝚽𝚬𝚺𝚻𝚰𝚩𝚨𝚲 𝚬𝚸𝚨𝚺𝚰𝚻𝚬𝚾𝚴𝚰𝚱𝚶𝚼 𝚯𝚬𝚨𝚻𝚸𝚶𝚼 «Κόρινθος 2023».

🔶Συνδιοργάνωση με το Κορινθιακό Θέατρο "Βασίλης Ρώτας" Κορινθιακό θέατρο Βασίλη Ρώτα


𝟏𝟔 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Πλατεία Π. Τσαλδάρη -Περιβολάκια

𝝨𝝪𝝢𝝖𝝪𝝠𝝞𝝖 - 𝝖𝝫𝝞𝝚𝝦𝝮𝝡𝝖 στον Γιώργο Ζαμπέτα

🔶Συνδιοργάνωση με την θεατρική Σκηνή Κορίνθου «ΑΝΕΜΗ» Θεατρική σκηνή Κορίνθου "Ανέμη" και με το Σωματείο Μουσικών Ι. ΛΙΑΚΩΝΗΣ


𝟐𝟏 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Προβλήτα Λουτρών Ωραίας Ελένης

𝟏𝛐 𝚳𝚶𝚼𝚺𝚰𝚱𝚶𝚾𝚶𝚸𝚬𝚼𝚻𝚰𝚱𝚶 𝚨𝚴𝚻𝚨𝚳𝛀𝚳𝚨

🔶Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Σολύγειος Δεσμός»


𝟐𝟐 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Πνευματικό Κέντρο Ξυλοκέριζας, ώρα 20:30

𝟐𝟏𝛐 𝚽𝚬𝚺𝚻𝚰𝚩𝚨𝚲 𝚷𝚨𝚸𝚨𝚫𝚶𝚺𝚰𝚨𝚱𝛀𝚴 𝚾𝚶𝚸𝛀𝚴

🔶Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέριζας Πολιτιστικός Σύλλογος Ξυλοκέριζας


𝟐𝟑 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Πνευματικό κέντρο Εξαμιλίων

𝟏𝟓𝛈 𝚪𝚰𝚶𝚸𝚻𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚨𝚫𝚶𝚺𝚰𝚨𝚱𝛀𝚴 𝚾𝚶𝚸𝛀𝚴

🔶Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εξαμιλίων Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων


𝟐𝟖 𝚰𝚶𝚼𝚲𝚰𝚶𝚼

📌Κάστρο Αγιονορίου

𝚬𝚷𝚬𝚻𝚬𝚰𝚨𝚱𝚬𝚺 𝚬𝚱𝚫𝚮𝚲𝛀𝚺𝚬𝚰𝚺 για την ιστορική Μάχη Αγιονορίου


𝟭𝟴,𝟭𝟵,𝟮𝟬 𝝖𝝪𝝘𝝤𝝪𝝨𝝩𝝤𝝪

📌Ξενίας Αρχαίας Κορίνθου

𝚯𝚬𝚨𝚻𝚸𝚰𝚱𝚮 𝚷𝚨𝚸𝚨𝚺𝚻𝚨𝚺𝚮 "Όνειρο καλοκαιρινής νυκτός"

🔶Συνδιοργάνωση τ με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Βελλερεφών» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ " O ΒΕΛΛΕΡΕΦΩΝ" ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ


𝟮𝟬 𝝖𝝪𝝘𝝤𝝪𝝨𝝩𝝤𝝪

📌Σπαθοβούνι

𝚱𝚨𝚲𝚶𝚱𝚨𝚰𝚸𝚰𝚴𝚮 𝚷𝚶𝚫𝚮𝚲𝚨𝚻𝚨𝚫𝚨

🔶Συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπαθοβουνίου.


Οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 21:00, πλην της εκδήλωσης της 22ης Ιουλίου.