Ο Αρχαίος Δίολκος της Κορίνθου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας. Στον αρχαίο λιθόστρωτο δρόμο μεταφέρονταν δια ξηράς τα πλοία από τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό Κόλπο (και αντίστροφα).