Η πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 20 Ιουλίου αποφάσισε την Έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αξιοποίηση & Ανάδειξη του κατηργημένου δικτύου σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου - Βέλου σε περιβαλλοντικό πάρκο» προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, που αποτελούνται από:

Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμό Μελέτης