Το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στον Κύριλλο ποταμό στο Κιάτο ξεκίνησε με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούσε στο παρελθόν. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την επισκευή και αποκατάσταση της παραλιακής γέφυρας. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έχει προϋπολογισμό 295.000 ευρώ.


Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής παρακολούθησε απο κοντά και επιθεώρησε την εξέλιξη των εργασιών στο έργο Αντιπλημμυρικής προστασίας στη Πόλη του Κιάτου και συγκεκριμένα στο Κύριλλο ποταμό. Αναφερόμενος στο έργο τόνισε τα εξής :

Στην Καρδιά του Κιάτου ξεκίνησε το σημαντικό έργο Αντιπλημμυρικής προστασίας στον Κύριλλο ποταμό που τόσα προβλήματα είχε δημιουργήσει στο παρελθόν καθώς και την επισκευή-αποκατάσταση της παραλιακής γέφυρας προϋπ:295.000€ 

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία μαζί με στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κορινθίας και τον ανάδοχο του εργου κύριο Κελλάρη, ενα έργο που ειναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.