Ανακοίνωση αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "Παγκορινθιακός Αθλητικός Σύλλογος Κορίνθος" και τον Δ.Τ. "ΠΑΣ Κορίνθος".

Κατόπιν των ψευδών, συκοφαντικών και αναληθών δημοσιεύσεων που έχουν διακινηθεί στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς αποκατάσταση της γεγονικής αλήθειας πρέπει να λεχθούν τα εξής:
Ο “ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ” δεν χρεωκόπησε, ούτε κάποια επιταγή, όπου είναι εκδότης το σωματείο μας σφραγίστηκε. Ούτε παραδόθηκαν τα βιβλία και η σφραγίδα του σωματείου μας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου και ούτε κάποια σχέση έχει η OPTIMA BANK με το σωματείο και με μέλη της διοικήσεώς μας, εκτός της καθαρά επαγγελματικής.
Η αίτηση στο Πρωτοδικείο Κορίνθου για διορισμό προσωρινής διοίκησης έλαβε χώρα λόγω παραιτήσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του “ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ” και ελλείψεως αναπληρωματικών αυτών, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται πλέον ο απαιτούμενος, σύμφωνα και με το άρθρο 5 του καταστατικού του σωματείου μας, αριθμός των μελών της διοικήσεως, ώστε να μπορεί να συγκληθεί νόμιμα γενική συνέλευση. Η σύγκληση γενικής συνέλευσης είναι απαραίτητη, για να ληφθούν από αυτήν, ως ανώτατο όργανο του σωματείου μας, αποφάσεις για τον απολογισμό του έτους 2023 και τον προϋπολογισμό του έτους 2024 και επιπλέον να συγκληθεί νόμιμα αυτή για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου, οι οποίες εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. πρέπει να διενεργηθούν εντός του μηνός Ιουνίου του έτους 2024, όπως προβλέπεται από την διάταξη της §6 του άρθρου 7 του καταστατικού του σωματείου μας.
Αυτός είναι ο μόνος και πραγματικός λόγος αιτήσεως περί διορισμού προσωρινής διοίκησης από το Πρωτοδικείο Κορίνθου και οφείλεται στην παραίτηση μελών του διοικητικού συμβουλίου και αδυναμία αναπληρώσεως αυτών.
Αυτοί που διακινούν τα ψευδή και συκοφαντικά γεγονότα τους προειδοποιούμε ότι θα προασπίσουμε τα δικαιώματα του σωματείου μας, το οποίο διακονούμε και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα αυτού, καθόσον πρέπει όλοι αυτοί να γνωρίζουν πολύ καλά ότι το ταξίδι στο όνειρο συνεχίζεται και θα είμαστε εκεί και την επόμενη ημέρα για να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.
Κόρινθος, 02.05.2024
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ”
Γεώργιος Θ. Πιέτρης