Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται πλέον και η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων
(ΜΕΑ) στη Σκάλα Λακωνίας, σηματοδοτώντας άλλο ένα ορόσημο για το έργο
της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη ΜΕΑ Λακωνίας, η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια
Πελοποννήσου και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και των Μ.Μ.Ε., είχαν
την ευκαιρία να περιηγηθούν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Μονάδας
και να παρακολουθήσουν όλα τα στάδια της ολοκληρωμένης διαχείρισης
απορριμμάτων που λαμβάνει πλέον χώρα και στη Λακωνία.