Η Σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος ασύρματου ελέγχου καταναλώσεων ύδρευσης της πόλης του Λουτρακίου» υπεγράφη το πρωί της Τρίτης 2 Απριλίου 2024, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων παρουσία του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργου Γκιώνη, του Προέδρου της ΔΕΥΑΛ-ΑΘ κ. Δημήτρη Πρωτονοτάριου, του Γενικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Μπεκιάρη και του Τεχνικού Διευθυντή κ. Αναστάσιου Μαστραντωνάκη.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 4.646.280,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (Πρόσκληση ΑΤ01) και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ-ΑΘ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συγκεκριμένα α) την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία 13750 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (ΤΣΕΚ), β) την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία Δικτύου Επικοινωνίας, γ) την προμήθεια και εγκατάσταση Λογισμικών επέκτασης του ΚΣΕ και δ) υπηρεσίες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

Στόχος του έργου είναι ο συνεχής, πλήρης και ακριβής έλεγχος της κατανάλωσης νερού στην πόλη του Λουτρακίου που θα οδηγήσει στον άμεσο εντοπισμό των διαρροών, τον δραστικό περαιτέρω περιορισμό του Μη Τιμολογούμενου Νερού, και συνακόλουθα στην εξοικονόμηση υδατικών πόρων.