Το σκίσιμο στα πλαϊνά του ελαστικού είναι ένα φαινόμενο που έχει συμβεί στους περισσότερους οδηγούς. Αυτό που όμως δεν γνωρίζει ένα μεγάλο ποσοστό, είναι αν μπορεί το ελαστικό να επιδιορθωθεί.  

Όλες οι εταιρείες που κατασκευάζουν ελαστικά τονίζουν πως αυτά δεν πρέπει να επισκευάζονται όταν «τραυματιστούν» στα πλαϊνά τους τοιχώματα καθώς μειώνονται τα επίπεδα ασφαλείας. 

Στην πράξη, αν έχουμε προχωρήσει σε τέτοιου είδους επισκευή, υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε απότομη απώλεια αέρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλειά τόσο όσων βρίσκονται εντός όσο και όσο  βρίσκονται εκτός του αυτοκινήτου. 

Ο Δημήτρης Τσούπρος, από τα χέρια του οποίου έχουν περάσει χιλιάδες ελαστικά, μας λύνει την απορία…