Απο το Σάββατο το πρωί 23 Μαρτίου, μια επιβλητική ελληνική σημαία κυματίζει στο λιμάνι της Χίου, μεταφερθείσα από σπουδαστές της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου και συνοδευόμενη από εμβατήρια. 

Ο δήμαρχος Χίου, Ιωάννης Μαλαφής, τόνισε τη σημασία της σημαίας ως σύμβολο του ρόλου της Χίου στον απελευθερωτικό αγώνα, χρηματοδοτώντας τον αγώνα και πυροδοτώντας την ευρωπαϊκή υποστήριξη μετά τη σφαγή της Χίου.