Το Επιμελητήριο Κορινθίας στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων των επιχειρήσεων – μελών του, διοργανώνει σε σεμινάρια προσανατολισμένα στην εστίαση και στον τουρισμό. 


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο σεμινάριο είναι ένα πρόγραμμα για τους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης και του τουρισμού, το οποίο θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις απαιτήσεις του κλάδου άμεσα, μέσω σύγχρονων πρακτικών και εργαλείων. Το πρόγραμμα είναι βιωματικό και διαδραστικό, συνδυάζει τη θεωρητική με την πρακτική εκπαίδευση.


Πληροφορίες

-Συνολική Διάρκεια Προγράμματος: 6 ώρες (2 εκπαιδευτικές συναντήσεις των 3 ωρών)

-Τρόπος Διεξαγωγής: Δια ζώσης διδασκαλία στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

-Μέγιστος Αριθμός Συμμετεχόντων: έως 25 εκπαιδευόμενοι ανά σεμινάριο

Δωρεάν συμμετοχή για τα μέλη του Επιμελητηρίου Κορινθίας.