Συνεδρίασε, την Τρίτη 19 Μαρτίου, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στα βασικά θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση ήταν έγκριση των όρων επαναπροκήρυξης των αδιάθετων 39 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και 12 θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς πωλητές, σε Λαϊκές Αγορές του Δήμου Τριφυλίας της ΠΕ Μεσσηνίας.

Επίσης, εκτός ημερησίας διάταξης προχώρησε η έγκριση των όρων της προκήρυξης που θα διενεργηθεί από την ΠΕ Μεσσηνίας με θέμα «Χορήγηση 159 νέων αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης σε Λαϊκές Αγορές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας και Δυτικής Μάνης της ΠΕ Μεσσηνίας.

Ακόμα, η Περιφερειακή Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου, δίνοντας μεγάλη σημασία στις δακοκτονίες, θέλοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες, συζήτησε, εκτός ημερησίας διάταξης, την έγκριση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2024 στο Νομό Κορινθίας και την έγκριση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2024, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

 

Και στα δύο έργα δακοκτονίας αποφασίστηκε η παρακολούθησή τους με ηλεκτρονικά μέσα.