Επιβολή διοικητικού προστίμου 500€ σε ενα ατομο  για καύση υπολειμμάτων βλάστησης στην Περαχώρα Κορινθίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους Π.Υ. Κορίνθου λόγω έλλειψης προληπτικών μέτρων.