Οι δείκτες των ρολογιών προχώρησαν μία ώρα μπροστά στα ξημερώματα λόγω της εφαρμογής της θερινής ώρας, η οποία ισχύει μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.