Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, η Ελλάδα θα εφαρμόσει την αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή. Στις 03:00 π.μ., οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν στις 04:00 π.μ., κερδίζοντας μία ώρα ύπνου. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει κυρίως μη έξυπνες συσκευές, καθώς τα κινητά και τα smartwatches αλλάζουν αυτόματα.ώρα ύπνου.