Το Γερμανικό Παρατηρητήριο είναι ένα ιστορικό μνημείο που βρίσκεται στα ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. 

Κατασκευάστηκε από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και χρησιμοποιήθηκε ως σημείο παρατήρησης και επικοινωνίας για τα πλοία και τα αεροσκάφη που διέσχιζαν το Μυρτώο και το Κυθηραικό πέλαγος.

Το ίδιο το παρατηρητήριο είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο, χτισμένο από πέτρα και οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει το κυρίως κτίριο, ένα δευτερεύον κτίριο για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ένα κτίριο WC, μια υδατοδεξαμενή, ένα ασβεστοκάμινο και τέσσερις ορθογώνιες κατασκευές ανατολικά του κυρίως κτιρίου με άγνωστη χρήση. Δυτικά του συγκροτήματος υπάρχουν δύο κυκλικές κατασκευές που πιθανώς χρησίμευαν ως φυλάκια.

Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν υλικά από την περιοχή και από τον Πειραιά, ενώ εργάστηκαν κάτοικοι των γύρω χωριών υπό καταναγκαστική εργασία. Η κατασκευή δεν ακολουθεί απλά στρατιωτικά πρότυπα, αλλά προσαρμόζεται στις τεχνικές απαιτήσεις ενός παρατηρητηρίου. Αυτό επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες για τη μεταφορά γεννητριών, καλωδίων και των τεσσάρων κατασκευών ανατολικά του κτιρίου Α, που δεν θα μπορούσαν να είναι βάσεις πυροβολείων.

Το σύνολο των κατασκευών αποτελεί ένα μοναδικό δείγμα στρατιωτικών τεχνικών έργων που κατασκευάστηκαν από τους Γερμανούς για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στη Μεσόγειο κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στην περιοχή γύρω από το παρατηρητήριο υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα σημεία, όπως σπηλιές, ερημοκλήσια και αρχαιολογικοί χώροι.


Πηγή βίντεο : G. Traveller