Πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00 €), επιβλήθη σε Super Market διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στις 28.02.2024 από κλιμάκιο της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, διαπιστώθηκε η εξής παράβαση:

Προϊόν ήταν συσκευασμένο σε διάφανη σακούλα στην οποία δεν αναγράφονταν οι ελάχιστες ενδείξεις, όπως η τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος, η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και η ονομασία του προϊόντος.