Κατά τον έλεγχο πρατηρίου καυσίμων, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν παράνομη εισροή άγνωστου προϊόντος στη δεξαμενή του πρατηρίου, η οποία δεν καταγράφηκε στο σύστημα εισροών-εκροών. 

Ως αποτέλεσμα, το πρατήριο σφραγίστηκε για δύο έτη, τα νοθευμένα καύσιμα κατασχέθηκαν και θα καταστραφούν, ενώ τα στοιχεία της παράβασης θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Ανάπτυξης.

ΠΗΓΗ: amna