Στη συζήτηση για την πιθανή ιδιωτικοποίηση του 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας φαίνεται ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων μετά από αντιρρήσεις. 

Η πρόταση αφορά την έκδοση μετοχών με ένα πιθανό discount ανάμεσα στο 5% και 10%. Η κατανομή των μετοχών φαίνεται να προορίζεται κυρίως σε ιδιώτες επενδυτές. 

Η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση αυτού του ποσοστού μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις σε τράπεζες. Πληροφορίες αναφέρουν πως η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει νέα έκδοση μετοχών για την ιδιωτικοποίηση του υπόλοιπου 18% που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας