Στα πλαίσια των διαδοχικών συναντήσεων του Δημάρχου κ.Αθανασίου Μανάβη ,με κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση ,στο υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ.Θεόδωρου Λιβάνιου ,του Υφυπουργού Πολιτισμού κ.Χρίστου Δήμα και του δημάρχου Βέλου Βόχας κ.Αθανάσιου Μανάβη .

Το κλίμα καθώς και τα αποτελέσματα της συνάντησης ήταν άκρως ικανοποιητικά ,το ολοκληρωμένο και σαφές πρόγραμμα που κατέθεσε ο δήμαρχος απέδειξε τη σοβαρότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων στους υπουργούς.