Καμπάνα 1500 ευρώ σε Κομμωτήριο επεβλήθη απο την Διεύθυνση Ανάπτυξη Π.Ε. Κορινθίας. Συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), επιβλήθηκε σε επιχείρηση «Κομμωτήριο»,που βρίσκεται στη Κόρινθο, διότι κατά τη στιγμή του ελέγχου που διενέργησε η υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν διέθετε μηχανισμό πληρωμής με κάρτα (POS) σε λειτουργία, για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν οι καταναλωτές