Η πρώτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη γνωριμία και ανταλλαγή απόψεων. Συγκεκριμένα η πρώτη τακτική συνεδρίαση του νέου Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μεγαρέων πραγματοποιήθηκε στις 6 Φεβρουαρίου, στο Δημαρχείο Μεγάρων, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στόχος είναι η απόκτηση σύγχρονων οχημάτων και μηχανημάτων αντιμετώπισης κρίσεων για την αναγκαία ασπίδα και δύναμη. Ο δήμαρχος ζήτησε συνδρομή και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων λόγω προσφάτων πυρκαγιών και πλημμύρων.