Δήμος Κορινθίων - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου στις 18:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου