Οι «Αλκυονίδες» Σωματείο Λόγου και Τέχνης συνεχίζουν τις συναντήσεις της Δευτέρας με καλεσμένη την κ. Χρυσάνθη Κεχρολόγου Διδάκτωρα Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Ερευνήτρια και Συγγραφέα.

🔸Η Χρυσάνθη Κεχρολόγου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
🔸Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Msc) του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
🔸Είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου (PhD) Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπονώντας και υποστηρίζοντας τη Διδακτορική της διατριβή με θέμα : <<Ανθρωπολογικές σταθερές αυτονομίας στον Επίκουρο>>.
🔸Κάτοχος Μεταδιδακτορικού τίτλου (Post Doc)
του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
🔸Δίδαξε στο τομέα Φιλοσοφικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
🔸Ερευνήτρια στο κέντρο<<Φιλοσοφικών ερευνών πάνω στο φαντασιακό>>, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Την Δευτέρα 29/1 θα πραγματοποιήσει Φιλοσοφική Συμβουλευτική με θέμα:

<<Το "ανύποπτον" του θανάτου σήμερα>>

και όπως η ίδια μας πληροφορεί:

📍"O φιλοσοφικός βίος ξεκινά αναγκαστικά από την κατηγορηματική επιβεβαίωση της περατότητας του ανθρώπου, που φέρει τον μανδύα μιας επίπλαστης αιωνιότητας.
Ο θάνατος αποτελεί τεράστιο οντολογικό πρόβλημα, προκαλώντας αγωνία και φόβο.
Όλοι οι φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με το θάνατο, και κυρίως οι αρχαίοι, όπως ο Ηράκλειτος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και ο Επίκουρος. Ο τελευταίος μάλιστα αναλαμβάνει να διαφωτίσει τον άνθρωπο, επαγγέλλεται ότι ο βίος του ανθρώπου πρέπει να αποτελέσει «μελέτην θανάτου», απελευθερώνοντάς τον από τα εκάστοτε δεινά και το φόβο του θανάτου. "

Η Χρυσάνθη Κεχρολόγου μας καλεί όλους και όλες να φοβίσουμε τον φόβο!!