Ο Δήμαρχος Κορινθίων κύριος Σταυρέλης ανακοίνωσε τ την επιλογή & νέων άμισθων ειδικών συμβούλων για διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, του αθλητισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η απόφαση έχει ως στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δήμο.

Οι νέοι άμισθοι ειδικοί σύμβουλοι ορίστηκαν είναι:

1. ΓΙΑΝΝΙΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) Επικοινωνίας, Εξωστρέφειας, Πολιτισμού και δημιουργίας της «Κορινθίων Συνέλευσης»

2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αθλητισμός

3. ΖΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Δαση και Δασικές εκτάσεις

4. ΖΙΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αγροτική Πολιτική 

5. ΚΕΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Διαχείριση νερών άρδευσης Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου

6. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ – Αρδευτικά, Φράγματα, Λιμνοδεξαμενές και αγροτικές οδοποιίες

7. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ – Θέματα Ανάπτυξης Περιφέρειας

8. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Προστασίας Θαλασσών και Ιχθυοκαλλιεργειών

9. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Δημοτική Αστυνομία

10. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - Παιδεία, Αθλητισμός και Τουρισμός)