Στις 3 Ιανουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός σε κεντρικούς δρόμους στον Σχινο από υπάλληλους του Δήμου, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας οχημάτων όπως λεωφορεία και απορριμματοφόρα.

Επίσης σχεδιάζονται επόμενες δράσεις σε όλη την Κοινότητα, με ενημέρωση των ιδιοκτητών ακινήτων για τις ευθύνες τους σχετικά με την προέκταση δέντρων και φυτών στους κεντρικούς δρόμους. Την ενέργεια υποστήριξαν τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πισίων και ευχαρίστησαν τη Δημοτική Αρχή και τον αντιδήμαρχο καθαριότητας και πρασίνου για τη συνεργασία τους.