Στα πλαίσια της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκρότηση επιτροπής με τη συμμετοχή εκπροσώπου των επιχειρηματιών της εστίασης, καλούνται όλοι οι επιχειρηματίες της εστίασης την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024 στις 19:30 μ.μ. στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στην επιτροπή.