• 🎁 Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η παράδοση ΔΩΡΕΑ απινιδωτή στην Κοινότητα Πισίων από τον Ροτοριανό Όμιλο Κορίνθου, παρουσία του Προέδρου του Ομίλου κ. Γκέλη και του Αντιδημάρχου κ. Παπαθανασίου .
  • 🏥 Ο απινιδωτής  που είναι σημαντικό εργαλείο για τη διάσωση ζωής, εγκαταστάθηκε στο γραφείο της Κοινότητας.
  • 📅 Θα ακολουθήσει εκπαίδευση και πιστοποίηση για τη χρήση του.
  • 🌐 Πλέον υπάρχουν δύο απινιδωτές στην Κοινότητα (Πισια - Σχοινο).