Οπως αναφέρει ο κύριος Παπαμανωλάκης στο κανάλι που διατηρεί στο Youtube, ξεκίνησαν εργασίες, στο σημείο νέας κατακρήμνισης της Διώρυγας Κορίνθου.

Τον ευχαριστούμε.