Ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 17,3% τον Ιανουάριο - Νοέμβριο 2023 σε σύγκριση με το 2022. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,4%, φτάνοντας τα 20,1 δισ. ευρώ. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 11,0%, ενώ από χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 18,4%. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 12,5%, ενώ μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 34,5%.