Σπάνιο υλικο δημοσίευσε στο κανάλι που διατηρεί στο YOUTUBE ο κύριος Παπαμανωλάκης και αφορα την αποπεράτωση του λιμανιού στη Κόρινθο. 
Δημοσίευμα της εφημερίδας "ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ", στις 14 Φεβρουαρίου 1954 
Οι φωτογραφίες, είναι από το φωτογραφικό αρχείο του Βασίλη Κοζανίδη.