Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων, κλαδιών κ.λ.π. με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

Η αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων κλαδιών κ.λ.π. αυτή τη στιγμή εκτελείται από ένα φορτηγό μη ανατρεπόμενο, μοντέλο δεκαετίας 1980 και ένα φορτηγό ανατρεπόμενο μοντέλο δεκαετίας 1990. 

Λόγω της παλαιότητάς τους τα οχήματα παρουσιάζουν συχνές βλάβες με αποτέλεσμα το μεγάλο κόστος συντήρησής τους και την κωλυσιεργία που προκαλείται στις Υπηρεσίες του Δήμου από τις συχνές επισκέψεις στα συνεργεία επισκευής. 

Η παλαιότητα επίσης έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη κατανάλωση σε καύσιμα και κατά συνέπεια την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ρύπους.

Με την αγορά του ανωτέρω οχήματος ο Δήμος  θα επιτύχει:

  • - μείωση του κόστους κινητικότητας, τόσο ως προς το κόστος λειτουργίας όσο και ως προς το κόστος συντήρησης και επισκευής των δημοτικών οχημάτων,
  • - περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση της κατανάλωσης των συμβατικών καυσίμων που συνδέονται με την επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου,
  • - μείωση της ηχορύπανσης και
  • - προστασία της δημόσιας υγείας.

Όπως διαφαίνεται από τα ανωτέρω η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και την τήρηση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών