Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων, στα πλαίσια διερεύνησης-αναζήτησης συνεργασιών (ως εξωτερικοί συνεργάτες), επιθυμεί να πληροφορηθεί για το υπάρχον επιστημονικό προσωπικό  (ΠΕ, ΤΕ)  φυσικά πρόσωπα ή τεχνικές εταιρείες, που διαμένουν ή έχουν την έδρα τους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων. 
Οι ειδικότητες που μας ενδιαφέρουν ενδεικτικά είναι:
Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί,  Πολιτικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Γεωλόγοι, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Hardware, Software, Μηχανοργάνωση), Γραμματειακή Υποστήριξη, εκπαιδευτικού επιπέδου ΠΕ  και ΤΕ.
Σε αυτήν την πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ένα πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email: deyaloutraki@gmail.com.
Η ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. μετά από αξιολόγηση των βιογραφικών και σύμφωνα με τις ανάγκες της, θα έρθει σε επαφή για περαιτέρω συζητήσεις με ενδιαφερόμενους.                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                               του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ-ΑΘ


                                                     
                                                     ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                                               Δημοτικός Σύμβουλος