Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου εκπρόσωποι της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Κορίνθου, μαζί με τον ορισθέντα ανάδοχο εργολάβο, επισκέφθηκαν την περιοχή του Σχίνου  για να καθορίσουν την απομάκρυνση των φερτών υλικών από προκαθορισμένα ρέματα, με στόχο τον μετριασμό πιθανής ευπάθειας κατά την επικείμενη έντονη βροχόπτωση.