Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε το της Τετάρτης 13 Δεκεμβρίου, στην Κόρινθο, το συμφωνητικό με τον ανάδοχο του έργου καθαρισμού ρεμάτων και χειμάρρων στις περιοχές Σικυωνίων και Ξυλοκάστρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.