Με καλούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες που έχουν εκκινήσει με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και αφορούν στην υλοποίηση του αναδασμού στην περιοχή της Φενεού στην Κορινθία -μια υπόθεση η οποία παράμενε “κολλημένη” εδώ και περίπου15 χρόνια.


Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τον περιφερειάρχη Π. Νίκα σχετικά με την πορεία υλοποίησης, από τον ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.”, της προγραμµατικής σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης αναδασμού αγροκτηµάτων Αρχαίας Φενεού, Ματίου και Πανοράματος, προκύπτουν τα εξής:


Στο Μάτι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις και ενστάσεις επί των αναρτηµένων κτηµατολογικών πινάκων και διαγραμμάτων και προωθείται η διαδικασία στο επόμενο στάδιο, δηλαδή εκτίµηση και συγκριτική κατ’ αξία κατάταξη των κτημάτων προς αναδασμό.


Στο Πανόραμα αποφασίστηκε η ένταξη της περιοχής στη θέση Μπουγα στη συνολική περιοχή προς αναδασμό, µε ταυτόχρονη απαίτηση της τοπογραφικής της αποτύπωσης, έτσι ώστε να συνταχθούν οι οριστικοί κτηµατολογικοί πίνακες και διαγράµµατα προς ανάρτηση.


Στην Αρχαία Φενεό αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, η ανάρτηση των κτηµατολογικών πινάκων και διαγραμμάτων, όπως έχουν συνταχθεί από τον ΑΟΤΑ “Μοριάς Α.Ε.”, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης 70 – 120 μ. από τα όρια του δρόµου Αρχαία Φενεός – Λούζι.