• 🚍 Αύξηση 9% στα εισιτήρια ΚΤΕΛ
  • 💼 Επαγγελματίες υποστηρίζουν αναπροσαρμογή κομίστρου
  • 📈 Η αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 10 λεπτά
  • 📜 Καταγράφεται στο ΦΕΚ Β΄7141/20/12/2023
  • 🏢 Λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατακόρυφα
  • 📢 Πρόεδρος Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών αναφέρει την ανάγκη για αύξηση
  • 🦠 Πίεση λόγω κορονοϊού, πληθωριστικών τάσεων, εκτοξευμένου ενεργειακού κόστους
  • 🤝 Συζητήσεις με Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών