Ο Καθηγητής κύριος Ακης Τσελέντης σε άρθρο του μιλά για την χρήση και τις ωφέλειες που δίνει η εκμετάλλευση της Γεωθερμίας στην Χώρα.

Η γεωθερμία είναι μια ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με πολλά πλεονεκτήματα, όπως η υψηλή αξιοπιστία, το χαμηλό κόστος και το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η Ελλάδα διαθέτει πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό, αλλά η αξιοποίησή του είναι περιορισμένη.

Η πρόσφατη θέσπιση του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας στην Ελλάδα.

Τα οφέλη από την αξιοποίηση της γεωθερμίας είναι πολλαπλά, όπως η ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά, η μείωση των εκπομπών CO2 και η ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών.

Για να αξιοποιηθεί πλήρως το γεωθερμικό δυναμικό της Ελλάδας, είναι απαραίτητη η συνεργασία της πολιτείας, των ιδιωτικών εταιρειών και του κοινού.


Ο κύριος Τσελέντης αναφέρει συγκεκριμένα : 

«Δεν είναι μόνο η αιολική ενέργεια» 

Με την ανάρτηση μου αυτή θέλω να σας πληροφορήσω για μία άλλη παρεξηγημένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας την γεωθερμία. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι περιβαντολογικά επιζήμιες ανεμογεννήτριες (δείτε άλλες αναρτήσεις μου) δεν αποτελούν μονόδρομο.

Κρυμμένη στη γη, αν και κάνει συχνά-πυκνά αισθητή την παρουσία της με θερμές πηγές και ατμούς, παραμένει η πιο άγνωστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην Ελλάδα. Ο λόγος, για τη γεωθερμία, αυτή τη «μεγάλη αγνοούμενη».

Η γεωθερμική ενέργεια, είναι μια ήπια και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και είναι τεχνικά ανακτήσιμη και οικονομικά εκμεταλλεύσιμη. 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι συστημάτων γεωθερμικής ενέργειας:

* Άμεση χρήση και συστήματα τηλεθέρμανσης

* Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

* Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Τα συστήματα άμεσης χρήσης και τηλεθέρμανσης χρησιμοποιούν ζεστό νερό από πηγές ή δεξαμενές που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια της γης.

Οι γεωθερμικοί ηλεκτρικοί σταθμοί χρησιμοποιούν τους υδροθερμικούς πόρους υψηλής θερμοκρασίας που προέρχονται είτε από πηγάδια ξηρού ατμού είτε από πηγάδια ζεστού νερού κοντά στην επιφάνεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το ζεστό νερό ή ο ατμός τροφοδοτούν έναν στρόβιλο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν τις σταθερές θερμοκρασίες κοντά στην επιφάνεια της γης για τη θέρμανση και την ψύξη των κτιρίων. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μεταφέρουν τη θερμότητα από το έδαφος (ή το νερό) σε κτίρια κατά τη διάρκεια του χειμώνα και αντιστρέφουν τη διαδικασία το καλοκαίρι.

Η γεωθερμία έχει τον υψηλότερο συντελεστή χρήσης/λειτουργίας (45%-90% του χρόνου). Δεν εξαρτιέται δηλαδή από καιρικές συνθήκες (άπνοια ή συννεφιά), συγκεκριμένες ώρες της ημέρας (νυχτερινές) ή εποχές του χρόνου (με έλλειμμα βιομάζας). Από την άποψη αυτή, η γεωθερμία μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός σταθμός βάσης, αντικαθιστώντας τις ρυπογόνες μονάδες υδρογονανθράκων. 

Επιπλέον, παρουσιάζει το χαμηλότερο σημερινό και μελλοντικό κόστος επένδυσης και λειτουργίας, ενώ έχει μηδαμινό περιβαλλοντικό κόστος, αφού οι περιορισμένης έκτασης υπέργειες εγκαταστάσεις (γεωθερμικές πλατφόρμες) προσαρμόζονται ευχερώς στο τοπίο.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα ελάχιστα βήματα έχουν γίνει. Λιγότερο από το 1% του βεβαιωμένου γεωθερμικού δυναμικού της χώρας έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Δεν έχουμε καμία εφαρμογή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αρνητικό ρόλο έπαιξε το κακό ξεκίνημα που έγινε από τη ΔΕΗ στη Μήλο, όπου το 1989 έγινε έκρηξη στη μονάδα που είχε δημιουργηθεί εκεί, με αποτέλεσμα να κλείσει το εργοστάσιο.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλούσιο γεωθερμικό δυναμικό και ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της γεωθερμίας και την αξιοποίηση του πλούσιου γεωθερμικού δυναμικού της Ελλάδας έγινε το Μάιο του 2021 με τον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κανονισμός περιέχει καινοτόμες ρυθμίσεις οι οποίες  αφορούν στους όρους και στους τρόπους διενέργειας εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης ή διαχείρισης γεωθερμικού δυναμικού, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ορθολογική δραστηριότητα, την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ενώ εφαρμόζεται σε κάθε χώρο για τον οποίο υπάρχουν τα δικαιώματα έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εντός του οποίου διενεργούνται οι εργασίες.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, υπάρχουν πολλά βεβαιωμένα πεδία εθνικού ενδιαφέροντος εντοπίζονται (πχ Μήλο, Νίσυρο) ενώ υπάρχουν διάσπαρτα πεδία τοπικού ενδιαφέροντος (επίσης βεβαιωμένα) στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα και στο Αιγαίο.  

Τα οφέλη από την αξιοποίηση της γεωθερμίας είναι πολλαπλά με πιο σημαντικά την ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά αντί του ακριβού diesel, τη μείωση εκπομπών CO2, την ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών, τις καινοτόμες εφαρμογές στην αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία και την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού.

Αλλά η μικρή συμμετοχή της γεωθερμίας στη μεγάλη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει μάλλον με οικονομικά συμφέροντα, παρά με αντικειμενικές δυσκολίες.

Για την «εξυπηρέτηση των ιδιωτικών συμφερόντων»,  η ΡΑΕ  (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) «επινόησε» ένα εντελώς στρεβλό σύστημα εγγυημένων τιμών, που βασίζεται στον στόχο της εξισορρόπησης των συγκριτικών μειονεκτημάτων της κάθε ΑΠΕ (Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας). Οσο υψηλότερο το λειτουργικό κόστος τόσο μεγαλύτερη η τιμή. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος αφ’ ενός των τεραστίων ελλειμμάτων του λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ (Διαχειριστής της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) αφ’ ετέρου της αγνόησης της γεωθερμίας, που είναι η καλύτερη ΑΠΕ». 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει έρθει η ώρα να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για την αξιοποίηση της πλούσιας εγχώριας γεωθερμίας.