Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, παραδόθηκε το ολοκληρωμένο έργο αναβάθμισης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στους Αγίους Θεοδώρους. Το έργο, προϋπολογισμού 879.999,72 ευρώ, υλοποίησε η Περιφέρεια μέσω προγραμματικής σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης – Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων.

Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού με σκοπό την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν:  • Νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού με σύστημα αερόβιας επεξεργασίας
  • Νέα μονάδα επεξεργασίας φερτών ουσιών
  • Νέα μονάδα επεξεργασίας βιοαερίου
  • Νέα μονάδα επεξεργασίας ιλύος

Ο Παναγιώτης Νίκας χαρακτήρισε το έργο ως "το σημαντικότερο του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων". Το έργο θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.