Υπεγράφη από τον δήμαρχο Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΕΚΤΕΡ ΑΕ   κ Αθανάσιο Σίψα η σύμβαση για την κατασκευή του μουσικού σχολείου στην Κόρινθο .
Τα βασικά στοιχεία του έργου είναι : προϋπολογισμός 11,2 εκ €,έκπτωση 15%  ημερομηνία υποβολής της πρότασης για χρηματοδότηση  7.4.2021, ημερομηνία ένταξης σε χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Τρίτσης 22.10.2021 ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 28.11.2023  , ανάδοχος η εταιρία ΕΚΤΕΡ ΑΕ, περίοδός υλοποίησης 24 μήνες  .

Μιλώντας για το έργο ο δήμαρχος Βασιλης Νανοπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία από το δήμο κορινθίων και αφορούσαν τη μελέτη, τις αδειοδοτήσεις και τη χρηματοδότηση του έργου καθώς και στην  ωφέλεια που θα προκύψει για την τοπική κοινωνία από ένα σύγχρονο κτίριο που θα στεγάσει 250 μαθητές και εκπαιδευτικούς και θα έχει χώρους κατάλληλους για πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου.

Παρόντες στην υπογραφή στην οποία και μίλησαν , ήταν ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Γιωργος Πούρος ,ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών Γιάννης Τσολάκης ,ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών Νίκος Κουϊνης και εκ μέρους της εταιρείας ο πρόεδρος της ΕΚΤΕΡ ΑΕ Αθανάσιος Σίψας και ο Απόστολος Μπακογιάννης γενικός διευθυντής .