Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας θα απευθύνει χαιρετισμό στην 1η Παμπελοποννησιακή Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Νοεμβρίου στο Λουτράκι. Η συνέλευση θα ασχοληθεί με τα αποτελέσματα της δράσης "Αγησίλαος", η οποία στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στην ίδια συνέλευση θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, η οποία υλοποιήθηκε από τον Μάιο του 2021 μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.