Δημοσιεύουμε ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης "ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ"  που αφορά την κατάθεση αιτήματος για άμεση σύγκλιση του ΔΣ στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ για τις εξελίξεις στο ΚΑΖΙΝΟ Λουτρακίου.


"Καταθέσαμε σήμερα 21 Νοεμβρίου στην ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ  αίτηση με αρ.πρωτ.100 για την ΑΜΕΣΗ σύγκλιση του ΔΣ,  αφού ο κ. Δήμαρχος μέχρι σήμερα δεν είχε την ευθιξία να το κάνει ως όφειλε.

 Παρόλο τις τελευταίες εξελίξεις ο κ. Γκιώνης δε θεώρησε σκόπιμο να συγκαλέσει το ΔΣ για ενημέρωση μας αλλά και για να δώσει εξηγήσεις.

 Αντίθετα στο τελευταίο Δημ. Συμβούλιο προσπάθησε να μας πείσει ότι δε γνώριζε ότι οι συνέταιροι δεν τήρησαν όσα είχαν συμφωνηθεί! Αλήθεια τι είχε συμφωνηθεί? Από ποιους? Πως μπορεί να πιστέψει κάνεις ότι ο 'εξαπατημένος' κ. Γκιώνης δεν ήξερε τίποτα? Είναι φανερό  για άλλη μια φορά ότι δικαιωνόμαστε σαν συνδυασμός όταν μιλάγαμε για κρυφή ατζέντα και για συζητήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Ελπίζουμε ότι δε θα βρεθούμε πίσω από μη αναστρέψιμες άσχημες καταστάσεις για το Δήμο και για τους εργαζομένους του Καζίνο.


Προς

Τον Κο Πρόεδρο του Δ.Σ της  Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» («ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ») και Δήμαρχο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

**************************************


ΑΙΤΗΣΗ


Από πληροφορίες τρίτων περιήλθε σε γνώση μας ότι η Κοινοπραξία  άσκησε την από 08- 11-2023, με αρ. κατ. δικογράφου 11/ΕΠ11/08-11-2023 αίτηση επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης,  ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας η συζήτηση προσδιορίστηκε για την 13-12-2023.

Της αιτήσεως αυτής έχετε λάβει γνώση, όπως ο ίδιος έχετε δηλώσει ενώπιον του  αμέσως προηγουμένου δημοτικού συμβουλίου, αλλά και από την αίτηση του κ. Νικολάου Λόη, που απευθύνεται και σε εσάς και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.

Τα περιληπτικώς και συνοπτικώς και ενδεικτικώς αναφερόμενα στην αίτηση κ. Λόη, πέραν και εκτός της προηγουμένης πλήρους γνώσεώς σας ολοκλήρου της αιτήσεως αυτής, θα έπρεπε να έχουν ήδη κινητοποιήσει και την μετέχουσα στην Κοινοπραξία εκμεταλλεύσεως του ΚΑΖΙΝΟ ως άνω ανώνυμη εταιρεία του Δήμου, της οποίας αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία σας ως και ενέργειές σας ως Προέδρου του Δ.Σ, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο για την αντιμετώπιση  του επιδιωκομένου με ιταμό τρόπο και πρωτοφανή θρασύτητα και περιφρόνηση προς τα αναμφισβήτητα δικαιώματα του δήμου και της «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ», σκοπού, εκτός και αν η αίτηση αυτή ασκήθηκε με την ρητή η σιωπηρή συναίνεσή σας,  καθ΄ όσον, εντελώς ενδεικτικά:

Καταπατείται και δεν λαμβάνεται υπόψη το κοινοπρακτικό το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις των μελών της Κοινοπραξίας.

Αναιρούνται όλα τα δικαιώματα της εταιρείας μας που προβλέπονται και διασφαλίζονται με το κοινοπρακτικό αυτό.

Επιδιώκονται  κεφαλαιώδους σημασίας για το μέλλον της Κοινοπραξίας ρυθμίσεις, χωρίς καμία προηγούμενη γνώση μας και χωρίς σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Κοινοπραξίας.


Η τυχόν αποδοχή της παραπάνω αιτήσεως και η έκδοση σχετικής αποφάσεως σύμφωνα με το αιτητικό της, χωρίς καμία εναντίωσή μας, θα σημαίνει όχι μόνον την έξοδο και ουσιαστικά την αποπομπή  από την Κοινοπραξία αλλά την καταστροφή και εξαφάνιση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ και επί πλέον και την επιβάρυνσή της με ανύπαρκτες και παντελώς αβάσιμες ιλιγγιώδεις οικονομικές υποχρεώσεις προς τρίτους και προς το έτερο μέλος της Κοινοπραξίας, προς όφελος του μέλους αυτού.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδηλωθεί καμία ενέργειά σας για την ενημέρωσή του Δ.Σ της Τουριστικής και την λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση της καταστάσεως αυτής.

Σας καλούμε όπως συγκαλέσετε άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε για την ενημέρωσή μας και την λήψη αποφάσεων επί των προαναφερομένων ζητημάτων-

Λουτράκι 21 Νοεμβρίου 2023                                                                  

ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ              ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ                ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΑΓΓΙΣΤΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΟΣ