Ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα

απαιτούμενα προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων,  ορίζεται ως εξής: από 03-11-2023, ημέρα Παρασκευή έως και 13-11-2023, ημέρα

Δευτέρα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://loutraki.gov.gr/.../soch-1-2023-proslipsi.../