Η ελληνική κυβέρνηση επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000.000 ευρώ σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, την Procter & Gamble και την Unilever, για παραβίαση του νόμου περί αθέμιτης κερδοφορίας.

Η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διεξήγαγε ελέγχους στις δύο εταιρείες και διαπίστωσε ότι είχαν αυξήσει τις τιμές των προϊόντων τους σε σημαντικό βαθμό, χωρίς να υπάρχει δικαιολογημένη αιτία.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αποτρέψει την αισχροκέρδεια και να προστατεύσει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Οι έλεγχοι στις εταιρείες θα συνεχιστούν και τα πρόστιμα θα επιβάλλονται χωρίς δισταγμό. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να μάχεται την ακρίβεια και να προστατεύει τους καταναλωτές.

Τα πρόστιμα είναι τα υψηλότερα που μπορούν να επιβάλλονται από τη ΔΙΜΕΑ. Η Procter & Gamble και η Unilever έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν δικαστικά κατά της απόφασης.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και της επιδότησης των λογαριασμών ενέργειας.