"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ STARTAB" Ενημερωτική Παρουσίαση η οποία θα διεξαχθεί online την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2023 12:00 – 13:30