Τελικά αποτελέσματα στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων. Νικητής απο την 1η Κυριακή ο νυν Δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης με ποσοστό 46,59% καταλαμβάνει 15 έδρες. Συνολικά έλαβε 5.294 ψήφους . Στη πόλη των Αγίων Θεοδώρων ισοψήφησε με την Μαρίας Πρωτοπαππά λαμβάνοντας 1.165 ψήφους έκαστος, και ποσοστό 46,18%

Στη πόλη του Λουτρακίου ο Γιώργος Γκιώνης έλαβε 46,71% και 4.129 ψήφους. Η Μαρία Πρωτοπαππά με 37,71% ελαβε 3.333 ψήφους.