Η ΛΕΜΑΘ ΑΣ MOTO racing διοργανώνει το "Geraneia Xtreme Enduro" 21-22 Οκτωβρίου  2023 - στους Αγίους Θεοδώρους.

Η διαδρομή του Προλόγου θα είναι μήκους 1 χλμ και θα αποτελείται από τεχνητά εμπόδια, όπως κορμοί, λάστιχα κ.λπ. Η κατάταξη του Προλόγου θα καθορίσει τη σειρά εκκίνησης της Κυριακής. Οι αναβάτες που δεν θα πάρουν εκκίνηση στον Πρόλογο, θα εκκινήσουν με βάση τη δήλωση συμμετοχής (μετά τον τελευταίο καταταχθέντα του Προλόγου).

Η διαδρομή του Κύριου αγώνα θα έχει μήκος 38 χλμ και θα αποτελείται από δύο κύκλους των 15 χλμ και ουρά 4 χλμ. Η διαδρομή θα είναι κλειστή στην κυκλοφορία και θα περιλαμβάνει τεχνικά μονοπάτια και δύσβατα μονοπάτια. Δεν θα επιτρέπεται εξωτερική βοήθεια, εκτός από τα σημεία της διοργάνωσης. Βοήθεια επιτρέπεται μόνο μεταξύ των αναβατών.

Μετά το κλείσιμο του πρώτου κύκλου θα υπάρχει υποχρεωτική στάση 20 λεπτών για service και ανεφοδιασμό. Μετά το κλείσιμο και του δεύτερου κύκλου δεν θα υπάρχει service, αλλά θα ακολουθεί η ουρά των 4 χλμ για τερματισμό. Θα υπάρχουν 4 Σημεία Ελέγχου στον κύκλο. Δεν θα υπάρξει κάποια Ειδική Διαδρομή, όλη η διαδρομή θα είναι χρονομετρημένη, συμπεριλαμβανομένης της ουράς 4+4 χλμ. (εκτός της υποχρεωτικής στάσης 20΄).