Ανακοίνωση του Δασαρχείου Κορίνθου σχετική με την υλοτομία, & εμπορία των Χριστουγεννιάτικων δέντρων.